SLB GROUP zet in op stevige groei

SLB GROUP – het moederbedrijf van RVS NON FERRO, RIJKERS en SLB HIGHTECH – wil de komende jaren stevig groeien. Om die ambitie waar te maken, worden een aantal veranderingen doorgevoerd in de organisatie. Ook wordt een operationeel directeur aangetrokken.

SLB GROUP is een familiebedrijf dat zich richt op slimme technologische oplossingen in food, water en milieu. De dochterondernemingen vullen elkaar hierin goed aan en staan samen garant voor de realisatie van spraakmakende en complexe projecten, met name in de voedselverwerkende en farmaceutische industrie. Aangezien de scope van projecten groeit en de organisatie hierop toegerust wil zijn, zet de SLB GROUP gericht in op stevige groei in de komende jaren. Het doel is een verdubbeling van omzet en resultaat in 2020.

Zelfstandige businessunits
Een voorwaarde voor die groei is een organisatorische professionaliseringsslag. Daarom gaan de dochterondernemingen van de SLB GROUP opereren als zelfstandige businessunits. Zij werken met één gezamenlijke productie-unit. Bij de businessunits is sprake van een heldere driedeling. Eén businessunit richt zich op machine- en framebouw voor met name de voedselverwerkende en farmaceutische industrie, in opdracht van machinebouwers. Een andere businessunit focust op ontwerp, bouw en onderhoud van installaties voor eindverwerkers in de foodindustrie. Businessunit drie verwerkt hoogwaardige metalen tot maatwerkproducten voor kritische industrieën. De productie-unit verzorgt productie, assemblage, montage en inbedrijfstelling.

Operationeel directeur
Om de groeidoelstellingen waar te maken en de organisatie naar een hoger niveau te tillen, trekt de SLB GROUP een operationeel directeur aan. Deze vormt samen met algemeen directeur Egbèr Smits de directie. De operationeel directeur leidt de organisatie, geeft sturing aan de businessunits en de productie-unit, en is eindverantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen in 2020.

Wereldspelers nog beter maken

Onze bedrijven zijn actief in het hart van de Nederlandse agro- en foodindustrie. Een industrie die internationaal gezien een toppositie vervult. Wist u bijvoorbeeld dat Nederland wereldwijd de tweede exporteur is op het gebied van agro en food? En dat we de derde grootste exporteur zijn van machines voor de foodindustrie? 20% van het bruto binnenlands product wordt verdiend met agro en food. Bij de SLB GROUP hebben we een duidelijke missie: de vooruitstrevende wereldspelers in deze industrie nóg beter maken.