Disclaimer

SLB Group besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan er geen verantwoordelijkheid worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

SLB Group is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door de verspreiding van informatie via het internet. Ook is SLB Group niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, verstrekt door of namens SLB Group via deze website.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. SLB Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. SLB Group garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen/ verwerken daarvan wordt geen verantwoording toegekend.

Wereldspelers nog beter maken

Onze bedrijven zijn actief in het hart van de Nederlandse agro- en foodindustrie. Een industrie die internationaal gezien een toppositie vervult. Wist u bijvoorbeeld dat Nederland wereldwijd de tweede exporteur is op het gebied van agro en food? En dat we de derde grootste exporteur zijn van machines voor de foodindustrie? 20% van het bruto binnenlands product wordt verdiend met agro en food. Bij de SLB GROUP hebben we een duidelijke missie: de vooruitstrevende wereldspelers in deze industrie nóg beter maken.