Maatregeling Covid-19 (Corona) Virus

Bij de SLB GROUP nemen we verantwoordelijkheid om de verspreiding het Corona virus te voorkomen. Hierin worden zowel intern als extern maatregelen genomen aan de hand van de voorschriften van het RIVM. Naast algemene regels zoals het wassen van de handen, 1,5 meter afstand en thuis blijven bij verkoudheid lichten wij graag ook toegevoegde maatregels toe:

 

  • Bezoek aan klanten wordt waar mogelijk beperkt, (bestaande) afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch (skype en conference call) gedaan.
  • Bezoek aan de SLB Group wordt tot een minimum beperkt, dat betekent dat onderhoud, controles, bedrijfsbezoeken, leveranciers, klanten, begeleiders, etc in principe niet meer welkom zijn. Bestaande afspraken worden zoveel mogelijk afgezegd of uitgesteld.
  • Overleg en vergaderingen worden geminimaliseerd, besprekingen die niet nodig zijn voor de voortgang van het werk worden uitgesteld of geannuleerd, altijd wordt een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht gehouden.
  • Goederenontvangst en expeditie gaat gewoon door;
    • Chauffeurs die goederen komen brengen blijven zo veel mogelijk buiten het pand, indien nodig mogen zij de vrachtauto binnen rijden, maar mogen niet rondlopen in het pand. Opleggers openen en sluiten buiten het pand, afstand tot de chauffeurs is minimaal 1,5 meter.
    • Eigen transporten gaan ook door, maar ook onze mensen gaan zo min mogelijk naar binnen bij andere bedrijven en zorgen voor een minimale afstand van 1,5 meter van andere personen.
  • Onze buitenmonteurs kunnen doorwerken bij onze klanten, maar ook zij houden een afstand van 1,5 meter tot andere mensen. Tevens komen zij zo min mogelijk op de Koperslagerstraat en houden daar afstand tot andere collega’s.

 

SLB Group evalueert iedere dag de door haar genomen maatregelen en heeft dagelijks interne afstemming met het personeel over de voortgang. Indien vanuit de overheid andere richtlijnen worden meegegeven, zullen ook wij onze maatregelen wederom daarop op aanpassen. 

Het Covid-19-virus is overmacht. We kunnen momenteel geen verdere effecten en vertragingen in leveringen beoordelen. Als gebieden gesloten zijn of het vrachtverkeer stilstaat, valt dit onder 'overmacht' en ligt het niet meer in onze handen.   

 

We verzekeren u dat we er alles aan zullen doen om in deze tijden een betrouwbare business partner en een veilige en verantwoorde werkgever te zijn. Helaas hebben we geen invloed op deze overmacht. We wensen iedereen het beste en hopen dat we samen deze veeleisende uitdagingen kunnen overwinnen. 

Wereldspelers nog beter maken

Onze bedrijven zijn actief in het hart van de Nederlandse agro- en foodindustrie. Een industrie die internationaal gezien een toppositie vervult. Wist u bijvoorbeeld dat Nederland wereldwijd de tweede exporteur is op het gebied van agro en food? En dat we de derde grootste exporteur zijn van machines voor de foodindustrie? 20% van het bruto binnenlands product wordt verdiend met agro en food. Bij de SLB GROUP hebben we een duidelijke missie: de vooruitstrevende wereldspelers in deze industrie nóg beter maken.