Gijs Willemsen, onze nieuwe HDN verantwoordelijke binnen SLB

Binnen de SLB Group is Gijs Willemsen aangesteld als nieuwe HDN verantwoordelijke. Gijs Willemsen, nog maar kort in dienst bij de business unit RVS Non Ferro, neemt een ruime ervaring mee en zal zich bezig houden met de bevordering van de voedselveiligheid van SLB breed.

Hiervoor is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste innovaties in de markt en door middel van slim ontwerpen deze door te voeren op onze machines en installaties. Hiermee is Gijs Willemsen ook een verlengstuk van SLB naar haar klanten, om met deze specifieke kennis potentiele klanten te inspireren voor onze innovatieve oplossingen.

HDN staat voor Hygiënisch Design Network, en is een platform dat bedrijven in de voedingsindustrie handvaten geeft, voor de steeds weer aangescherpte normen, op het gebied van voedselhygiëne. HDN is er voor de gehele keten, van voedselproducent tot machinebouwer. Om ons allemaal verder te verdiepen in de werkwijze van HDN, wordt er op dit moment de laatste hand gelegd aan een product informatie blad, PIB genaamd. Hierbij worden de stappen die SLB heeft doorgemaakt aan de hand van de HDN-checklist nader uitgelegd.

Wereldspelers nog beter maken

Onze bedrijven zijn actief in het hart van de Nederlandse agro- en foodindustrie. Een industrie die internationaal gezien een toppositie vervult. Wist u bijvoorbeeld dat Nederland wereldwijd de tweede exporteur is op het gebied van agro en food? En dat we de derde grootste exporteur zijn van machines voor de foodindustrie? 20% van het bruto binnenlands product wordt verdiend met agro en food. Bij de SLB GROUP hebben we een duidelijke missie: de vooruitstrevende wereldspelers in deze industrie nóg beter maken.