Dubbele certificering voor RVS NON FERRO en RIJKERS

De vraag naar gekwalificeerde organisaties is toegenomen. Om onze opdrachtgevers deze kwaliteitszekerheid te geven en onze betrouwbaarheid te tonen, is besloten in 2019 het certificeringstraject voor NEN-EN-ISO 3834 bij RVS NON FERRO en RIJKERS in gang te zetten. Beide bedrijven waren voorheen al NEN-EN-ISO 3834-gecertificeerd. Door de minimale vraag van onze opdrachtgevers naar deze kwalificatie in combinatie met de keuringskosten, kozen we ervoor deze certificering te laten verlopen. We zijn echter wel altijd volgens deze norm blijven werken. 

 

Kleine stap naar NEN-EN 1090

Begin vorig jaar startten we met het certificeringstraject, waarbij we naast NEN-EN-ISO 3834 ook besloten ons te kwalificeren voor NEN-EN 1090. Beide normen overlappen elkaar deels, waardoor die stap niet zo groot was. Na een intensieve periode, waarin we beide normen bestudeerden en waar nodig nieuwe zaken implementeerden, volgde in december een eendaagse audit. Die bestond onder meer uit interviews met medewerkers en controles van projecten en het gebruik van procedures. 

 

Bevestiging van inzet op kwaliteit

RVS NON FERRO en RIJKERS behaalden beide certificeringen met een zeer goede beoordeling. Een compliment voor onze medewerkers en een bevestiging van onze inzet op kwaliteit. De auditor van TÜV Nederland was onder de indruk van de organisaties en sprak vol lof over onze manier van werken en de kwaliteit van de producten in de werkplaats. Beide certificaten zijn twee jaar geldig. In die periode vindt jaarlijks een tussentijdse controle plaats, waarbij we moeten aantonen dat we nog steeds aan alle eisen voldoen.

 

Wereldspelers nog beter maken

Onze bedrijven zijn actief in het hart van de Nederlandse agro- en foodindustrie. Een industrie die internationaal gezien een toppositie vervult. Wist u bijvoorbeeld dat Nederland wereldwijd de tweede exporteur is op het gebied van agro en food? En dat we de derde grootste exporteur zijn van machines voor de foodindustrie? 20% van het bruto binnenlands product wordt verdiend met agro en food. Bij de SLB GROUP hebben we een duidelijke missie: de vooruitstrevende wereldspelers in deze industrie nóg beter maken.